Over/About

Nederlands

Ellyne Wieringa is een jonge pianiste uit Nederland, actief in binnen- en buitenland als soliste en kamermusicus. Ze is regelmatig te horen in zowel concertzalen, festivals als bij meer intieme gelegenheden. Ze speelde meerdere keren in de grote zaal van De Doelen in Rotterdam. Ze trad solo en in kamermuziekverband op met verschillende orkesten en koren. Waaronder concerten met het eerste pianoconcert van Sjostakovitsj met het Nijmeegs Strijkersgilde en dirigent Stef Collignon, Le Carnaval des Animeaux van Saint Saëns met Codarts Symphony Orchestra en dirigent Arie van Beek, en concerten in verschillende concertzalen van Nederland met het belangrijke koorrepertoire van Brahms met het Rotterdam Symphony Choir en dirigent Wiecher Mandemaker. Ze was ook live te horen op Radio 4, inclusief een live-uitzending vanuit de Spiegelzaal in het Concertgebouw in Amsterdam. Ellyne heeft onlangs haar debuut animatievideo uitgebracht i.s.m. animator en regisseur Udo Prinsen. De film kwam tot stand vanuit haar initiatief Muziek Fantastiek; een project dat zich inzet voor het maken van animatievideo’s op klassieke muziek met de tekeningen van kinderen. Het project wordt mede gesponsord door het Klaas Dijkstra Fonds en de Gemeente Rotterdam. Recentelijk is Ellyne begonnen als programmeur klassiek bij het Rietveld Theater in Delft waar ze series met kamermuziek concerten zal opzetten.

In 2019 behaalde Ellyne haar Master of Music aan het Prins Claus Conservatorium in Groningen. Daar studeerde ze bij Paul Komen en Nata Tsvereli. Ze volgde de bachelor en de jong talent vooropleiding bij pianist Bart van de Roer en Stéphane de May aan Codarts, het conservatorium van Rotterdam. Ellyne heeft de afgelopen jaren veel masterclasses gekregen van vooraanstaande concertpianisten, zoals Jean-Bernard Pommier, Pascal Devoyon, Igor Roma en Joseph Moog. Ze heeft deelgenomen aan verschillende cursussen en festivals zoals de Masterclass Apeldoorn en het Peter de Grote Festival. Op het Peter de Grote Festival stond ze geprogrammeerd voor verschillende concerten en kreeg ze een eervolle vermelding voor uitmuntend muzikaal vakmanschap. Met behulp van de beurs van het Willem Mengelberg Fonds (verbonden aan het Concertgebouw Amsterdam) kon Ellyne in de zomer van 2019 deelnemen aan het European Music Institute Vienna, waar ze masterclasses volgde bij de Britse pianist Martin Hughes speciaal voor de studie van het Schubert-repertoire.

Tijdens haar studie was Ellyne actief in verschillende ensembles, waaronder Pianoduo Elan. Met Elan heeft Ellyne haar verdiept in de kunst van het pianoduo-spel. Het duo is drie jaar verbonden geweest aan de Pianoduo Festival Academy en werd langdurig gecoacht door de internationaal vermaarde pianoduo’s Scholtes-Janssens en Silver-Garburg. Ellyne is momenteel voornamelijk actief als kamermusicus i.s.m. verschillende musici en ensembles, zoals Trio Sphera. Het nieuw gevormde pianotrio krijgt coaching van verschillende docenten van het Koninklijk Conservatorium van Den Haag zoals Peter Brunt en Ellen Corver. Trio Sphera heeft in 2021 beurzen ontvangen om deel te mogen nemen aan de 66e editie van het International Chamber Music Campus van Jeunesses Musicales Deutschland en de Orlando European Chamber Music Summer Course van het Orlando Festival. Het  trio was afgelopen jaar ook uitgenodigd om deel te mogen nemen aan het Residart Festival in Italië.

English

Ellyne Wieringa is a young pianist from the Netherlands, active at home and abroad as a soloist and chamber musician. She can be heard regularly in concert halls, festivals and more intimate occasions. She played several times in the large hall of De Doelen in Rotterdam. She has performed solo and in chamber music with various orchestras and choirs. Including concerts with the first piano concerto of Shostakovich with the Nijmegen String Orchestra and conductor Stef Collignon, Le Carnaval des Animeaux by Saint-Saëns with Codarts Symphony Orchestra and conductor Arie van Beek, and concerts in various concert halls in the Netherlands with the important choral repertoire of Brahms with the Rotterdam Symphony Choir and conductor Wiecher Mandemaker. She was also heard live on Radio 4, including a live broadcast from the Spiegelzaal in the Concertgebouw in Amsterdam. Ellyne recently released her debut animation video in collaboration with animator and director Udo Prinsen. The film grew from her initiative Muziek Fantastiek; a project dedicated to creating animation videos set to classical music with children’s drawings. The project is co-sponsored by the Klaas Dijkstra Fund and the Municipality of Rotterdam. Recently Ellyne started as a classical programmer at the Rietveld Theater in Delft where she will set up series of chamber music concerts.

In 2019 Ellyne obtained her Master of Music at the Prince Claus Conservatoire in Groningen. There she studied with Paul Komen and Nata Tsvereli. She followed the bachelor and the young talent preparatory course with pianist Bart van de Roer and Stéphane de May at Codarts, the conservatory of Rotterdam. In recent years Ellyne has received many masterclasses from leading concert pianists, such as Jean-Bernard Pommier, Pascal Devoyon, Igor Roma and Joseph Moog. She has participated in various courses and festivals such as the Masterclass Apeldoorn and the Peter de Grote Festival. At the Peter de Grote Festival she was programmed for several concerts and received an honorable mention for outstanding musicianship. With the help of the grant from the Willem Mengelberg Fund (affiliated with the Concertgebouw Amsterdam), Ellyne was able to participate in the European Music Institute Vienna in the summer of 2019, where she followed masterclasses with the British pianist Martin Hughes especially for the study of Schubert-repertoire.

During her studies, Ellyne was active in various ensembles, including Pianoduo Elan. With Elan, Ellyne has immersed her in the art of pianoduo playing. The duo has been associated with the Pianoduo Festival Academy for three years and has been coached for a long time by the internationally renowned piano duos Scholtes-Janssens and Silver-Garburg. Ellyne is currently mainly active as a chamber musician in collaboration with various musicians and ensembles, such as Trio Sphera. The newly formed piano trio is coached by various teachers from the Royal Conservatory of The Hague, such as Peter Brunt and Ellen Corver. Trio Sphera has received grants in 2021 to participate in the 66th edition of the International Chamber Music Campus of Jeunesses Musicales Deutschland and the European Chamber Music Summer Course of the Orlando Festival. The trio was also invited to participate in the Residart Festival in Italy last year.